• Liefdevol kleinschalig familiebedrijf.

  • Verse zelfgekookte warme maaltijden

  • Ruim aanbod van verschillende activiteiten

  • Ruime en verzorgde binnen- en buitenruimtes.

  • Flexibele opvang (ruildagen, halve dagen).

De schoolbel gaat, de dag zit erop. Nee, we gaan nog niet naar huis. Maar we gaan wel naar een andere huiselijke plek: BSO De Liefde. Tijdens de wandeling van school naar  opvang wordt er al lekker nagepraat over de schooldag.

Hongerig schuiven de kinderen aan in onze gezellige keuken. Na de gezamenlijke warme maaltijd is het tijd om op je eigen manier te ontspannen totdat je wordt opgehaald.  

Ook na schooltijd wilt u dat uw kind in een fijne omgeving wordt opgevangen. Bij de BSO van De Liefde creëren wij daarom een plek die voelt als thuis. Met een gezellige keukentafel, met een fijne bank met kussens, met kasten vol boeken en speelgoed, met volop ruimte voor ontspanning en creativiteit tijdens een leuke middag met andere kinderen. Kortom, met ruimte voor iedereen. 

Vakantie op de BSO

In vakantieweken blijven de kinderen op hun vaste dagen een hele dag op De Liefde. Er worden dan ook andere activiteiten georganiseerd, er is meer variatie in het programma en een groter onderling sociaal contact. Tijdens de vakanties is er meer mogelijkheid om de thema's uit te werken. Zo worden er leuke uitstapjes gedaan – waarbij we de ouders vooraf daarover informeren - en zal er dieper ingegaan worden op de thema's die op dat moment aan de orde zijn

Zoeken

Kinderopvang De Liefde

Bilderdijkstraat 27  1052NA Amsterdam
info@kinderopvangdeliefde.nl  020 752 7619
IBAN NL02ABNA0601371909  KvK 57369356
LRK KDV 755710599  LRK BSO 152936920