• Liefdevol kleinschalig familiebedrijf.

  • Verse zelfgekookte warme maaltijden

  • Ruim aanbod van verschillende activiteiten

  • Ruime en verzorgde binnen- en buitenruimtes.

  • Flexibele opvang (ruildagen, halve dagen).

Wanneer u klachten, opmerkingen of ideeën over verbetering van onze werkwijze heeft, dan horen we dat graag. Met uw reacties kunnen we onze service nog beter op onze klanten afstemmen. Aarzel dus niet om hiervoor contact met ons op te nemen.

Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict door een medewerker van de kinderopvang of seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen op de opvang is het van belang dat hier op een professionele manier mee wordt omgegaan. Ons protocol is, met inachtneming van geldende wetgeving, opgesteld om handvatten te bieden in dit soort situaties.

Het basisuurtarief zal in 2020 voor dagopvang € 8,17 en voor buitenschoolse opvang vanaf € 7,10 bedragen.

GGD-inspecteur voert ieder jaar een onderzoek uit naar de kwaliteit van de kinderopvanglocatie. Op basis van de uitkomsten besluit de gemeente of de locatie wordt opgenomen in het LRKP.

Veiligheid en gezondheid staan bij ons hoog in het vaandel. Veiligheid begint bij de voordeur. Onze voordeur is altijd op slot met een geavanceerd beveiligings-systeem voor bezoekers.

Zoeken

Kinderopvang De Liefde

Bilderdijkstraat 27  1052NA Amsterdam
info@kinderopvangdeliefde.nl  020 752 7619
IBAN NL02ABNA0601371909  KvK 57369356
LRK KDV 755710599  LRK BSO 152936920