• Liefdevol kleinschalig familiebedrijf.

  • Verse zelfgekookte warme maaltijden

  • Ruim aanbod van verschillende activiteiten

  • Ruime en verzorgde binnen- en buitenruimtes.

  • Flexibele opvang (ruildagen, halve dagen).

Wanneer u klachten, opmerkingen of ideeën over verbetering van onze werkwijze heeft, dan horen we dat graag. Met uw reacties kunnen we onze service nog beter op onze klanten afstemmen. Aarzel dus niet om hiervoor contact met ons op te nemen.


Over kleinigheidjes betreffende de begeleiding of verzorging van uw kind kunt u het best direct met de betreffende leidster overleggen. De leidsters houden graag rekening met eventuele bijzonderheden van uw kind.
Voor andere zaken kunt u contact opnemen met de directrice Mw. Özlem Dulkadir (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Interne klachten worden binnen vier weken behandeld.

Kinderopvang De Liefde heeft geen eigen klachtencommissie, maar maakt gebruikt van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De geschillencommissie is een onafhankelijke, landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt.

Heeft u het gevoel dat uw klacht door ons niet naar tevredenheid is afgehandeld, of wilt u direct de klacht extern indienen dan is het ook mogelijk om uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Kinderopvang De Liefde is aangesloten bij de geschillencommissie.

1

Kinderopvang De Liefde

Bilderdijkstraat 27

1052 NA Amsterdam

Telefoonnummer: 0641057375

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2

Klachtenloket Kinderopvang

Postbus 96802

2509 JE Den Haag

Telefoonnummer: 0900 1877

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

www.klachtenloket-kinderopvang.nl

3

De Geschillencommissie

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Telefoonnummer: 070-3105310

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

www.degeschillencommissie.nl

Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen
1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercomissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhanging worden gemaakt.
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhaging worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencomissie.nl).
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhanging maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhanging wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencomissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Klachtreglement

Openbaar Jaarverslag 2016

Zoeken

Kinderopvang De Liefde

Bilderdijkstraat 27  1052NA Amsterdam
info@kinderopvangdeliefde.nl  020 752 7619
IBAN NL02ABNA0601371909  KvK 57369356
LRK KDV 755710599  LRK BSO 152936920