• Liefdevol kleinschalig familiebedrijf.

  • Verse zelfgekookte warme maaltijden

  • Ruim aanbod van verschillende activiteiten

  • Ruime en verzorgde binnen- en buitenruimtes.

  • Flexibele opvang (ruildagen, halve dagen).

Hieronder staan een paar speerpunten uit het pedagogische beleidsplan beschreven. Voor de uitgebreide versie verwijzen wij u naar “pedagogisch beleidsplan”.

Onze pedagogische visie
Van kleins af aan willen kinderen nieuwe dingen ontdekken en beheersen. De wil om zich te ontwikkelen en te leren is kinderen aangeboren.

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

De website van Kinderopvang De Liefde is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website.

Zoeken

Kinderopvang De Liefde

Bilderdijkstraat 27  1052NA Amsterdam
info@kinderopvangdeliefde.nl  020 752 7619
IBAN NL02ABNA0601371909  KvK 57369356
LRK KDV 755710599  LRK BSO 152936920