• Liefdevol kleinschalig familiebedrijf.

  • Verse zelfgekookte warme maaltijden

  • Ruim aanbod van verschillende activiteiten

  • Ruime en verzorgde binnen- en buitenruimtes.

  • Flexibele opvang (ruildagen, halve dagen).

De schoolbel gaat, de dag zit erop. Nee, we gaan nog niet naar huis. Maar we gaan wel naar een andere huiselijke plek: BSO De Liefde. Tijdens de wandeling van school naar  opvang wordt er al lekker nagepraat over de schooldag.

Als de bel van school gaat en de school uit is, wordt uw kind door ons opgehaald.

Zoeken

Kinderopvang De Liefde

Bilderdijkstraat 27  1052NA Amsterdam
info@kinderopvangdeliefde.nl  020 752 7619
IBAN NL02ABNA0601371909  KvK 57369356
LRK KDV 755710599  LRK BSO 152936920