• Liefdevol kleinschalig familiebedrijf.

  • Verse zelfgekookte warme maaltijden

  • Ruim aanbod van verschillende activiteiten

  • Ruime en verzorgde binnen- en buitenruimtes.

  • Flexibele opvang (ruildagen, halve dagen).

GGD-inspecteur voert ieder jaar een onderzoek uit naar de kwaliteit van de kinderopvanglocatie. Op basis van de uitkomsten besluit de gemeente of de locatie wordt opgenomen in het LRKP.

De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst de locatie onder andere op:

  • pedagogische praktijk
  • beroepskracht-kindratio
  • groepsgrootte
  • beroepskwalificaties
  • verklaringen omtrent gedrag (vog's)

Presteert de kindercentrum minder goed of slecht op het gebied van kwaliteit? Dan onderzoekt de GGD intensiever en uitgebreider.
Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar. De inspectierapporten worden op onze website geplaatst. Daarnaast is het rapport ter inzage gelegd op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. De rapporten zijn ook in te zien via Landelijkregisterkinderopvang.nl. Gegevens over al uw opvanglocaties zijn ook in te zien via Kinderopvangkaart.nl.

De datum rapport is de datum waarop het rapport definitief is vastgesteld.

Download KDV inspectierapport 9 oktober 2019
Oudere jaren zie LRK Kinderopvnag De Liefde (KDV)

Download BSO inspectierapport 24 april 2019
Oudere jaren zie LRK Kinderopvnag De Liefde (BSO)

Zoeken

Kinderopvang De Liefde

Bilderdijkstraat 27  1052NA Amsterdam
info@kinderopvangdeliefde.nl  020 752 7619
IBAN NL02ABNA0601371909  KvK 57369356
LRK KDV 755710599  LRK BSO 152936920