• Liefdevol kleinschalig familiebedrijf.

  • Verse zelfgekookte warme maaltijden

  • Ruim aanbod van verschillende activiteiten

  • Ruime en verzorgde binnen- en buitenruimtes.

  • Flexibele opvang (ruildagen, halve dagen).

De website van Kinderopvang De Liefde is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website.

Kinderopvang De Liefde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot - en gebruik van - de site wordt door Kinderopvang De Liefde uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Zoeken

Kinderopvang De Liefde

Bilderdijkstraat 27  1052NA Amsterdam
info@kinderopvangdeliefde.nl  020 752 7619
IBAN NL02ABNA0601371909  KvK 57369356
LRK KDV 755710599  LRK BSO 152936920