• Liefdevol kleinschalig familiebedrijf.

  • Verse zelfgekookte warme maaltijden

  • Ruim aanbod van verschillende activiteiten

  • Ruime en verzorgde binnen- en buitenruimtes.

  • Flexibele opvang (ruildagen, halve dagen).

Veiligheid en gezondheid staan bij ons hoog in het vaandel. Veiligheid begint bij de voordeur. Onze voordeur is altijd op slot met een geavanceerd beveiligings-systeem voor bezoekers.

Het is uit den boze om het kinderdagverblijf ruimte met schoenen te betreden. In de hal zijn hoezen te vinden die om de schoenen heen gedaan kunnen worden.

Er wordt volgens strikt protocol en een schoonmaakrooster gewerkt, waaraan alle medewerkers zich dienen te houden. De protocollen en regels zijn kunt u vinden in ons veiligheid- en gezondheidsprotocol. Kinderopvang De Liefde bepaald eigenhandig het beleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Bij het opstellen van het veiligheid- en gezondheidsprotocol, kunt u er vanuit gaan dat de maatregelen hierover van fundamenteel belang zijn en deze hoog in het vaandel staan bij ons kinderdagverblijf.

De GGD van Amsterdam controleert jaarlijks alle kinderopvang bedrijven op veiligheid en gezondheid. Het inspectierapport kunt u vinden via onderstaande link. Ter inzage treft u het inspectierapport van de GGD aan in de hal van Kinderopvang De Liefde.

> Download Beleid Veiligheid en Gezondheid (pdf)

> Download Protocollen Veiligheid en Gezondheid (pdf)

 

 

Zoeken

Kinderopvang De Liefde

Bilderdijkstraat 27  1052NA Amsterdam
info@kinderopvangdeliefde.nl  020 752 7619
IBAN NL02ABNA0601371909  KvK 57369356
LRK KDV 755710599  LRK BSO 152936920