• Liefdevol kleinschalig familiebedrijf.

  • Verse zelfgekookte warme maaltijden

  • Ruim aanbod van verschillende activiteiten

  • Ruime en verzorgde binnen- en buitenruimtes.

  • Flexibele opvang (ruildagen, halve dagen).

Wie voor het eerst bij ons is, komt de eerste week rustig wennen aan de nieuwe omgeving.

Kinderen beginnen de eerste dag twee uurtjes in de ochtend (dan vindt ook het intakegesprek plaats), de tweede dag komen ze een uurtje langer en de derde dag blijven ze tot vier uur ‘s middags. Zo bouwen we voortvarend en toch langzaam aan een goede band en vertrouwde omgeving. Ook bij de volgende stappen - van babygroep naar dreumesgroep en verder - zorgen we voor voldoende wentijd op het juiste moment. Iedere baby ontwikkelt zich anders, dus plaatsen we uw kind niet automatisch met anderhalf jaar op de dreumesgroep. Samen met u bekijken we of deze stap op deze leeftijd al gewenst is of misschien zelfs eerder. Bij de volgende stap, van dreumes naar peuter, geldt hetzelfde. Wennen, je veilig voelen, een nieuwe omgeving rustig aan verkennen, is ontzettend belangrijk. Rond de derde verjaardag doen wij daarom hetzelfde en bekijken we samen met u of uw kind al toe is aan de volgende groep. Bijna kleuters kunnen - ook in overleg met u - af en toe een middagje wennen op de BSO.

Zoeken

Kinderopvang De Liefde

Bilderdijkstraat 27  1052NA Amsterdam
info@kinderopvangdeliefde.nl  020 752 7619
IBAN NL02ABNA0601371909  KvK 57369356
LRK KDV 755710599  LRK BSO 152936920